تماس با ما
دفتر مرکزی
تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، پلاک ۳۸
کد پستی ۵۵۵۱۱-۱۵۱۳۷

ايميل :


تلفن :
۰۲۱ ۸۸۷۲۷۸۰۷
۰۲۱ ۸۸۷۲۷۸۰۸
۰۲۱ ۸۸۷۲۷۸۰۹


فکس :
۰۲۱ ۸۸۱۰۴۴۵۴


دفتر کارخانه
البرز، کیلومتر ۲۵ بزرگراه تهران ـ کرج
مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور
کد پستی ۳۱۵۹۹۱۵۱۱۱

تلفن :
۰۲۶ ۳۶۱۰۴۸۸۷
۰۲۶ ۳۶۱۰۴۸۸۸


فکس :
۰۲۶ ۳۶۱۰۰۴۵۱گالری تصاویر  /  آلبرت کالمت


Copyright © 2014 Imen Pharmed Iranian. All rights reserved.